כל פרח נראה יחיד ומיוחד. מסקרן לחקור את הפרחים מבפנים וגם את השילוב שלהם עם סביבתם.