אירועים מלכדים סביבם  אנשים, אוכל, תרבויות, מוסיקה, פריטים גדולים, פריטים קטנים והכל ביחד יוצר אווירה. כאן משתפת אתכם באווירה שבאירועים, מועברת ומסופרת בתמונות: