עם הפנים לכיוון המים. שם מתרחש משהו אחר, משהו קסום.